Farské oznamy – 4. cezročný týždeň

 • Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich.
 • Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb.
 • Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00.
 • Pán Boh zaplať všetkým za podporu kostola a farnosti. Ďakujeme, že pamätáte na Boží dom. Jeho fungovanie v terajších sťažených okolnostiach môžete podporiť milodarom poukázaným na farský účet – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.
 • V utorok 2.2. je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omši požehnáme hromničné sviece, ktoré si budete môcť zakúpiť počas týždňa v kancelárii v čase úradných hodín.   
 • Od Hromníc až do sviatku sv. Jozefa sa budeme každú stredu modliť pobožnosť k úcte 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa.
 • V rámci Roka sv. Jozefa pozývame mužov – a nielen ich – na online duchovný program so sv. Jozefom. Keďže streda je deň sv. Jozefa, po večernej omši bude nasledovať v živom vysielaní krátka katechéza a hodinová adorácia.
 • Vo štvrtok pred prvým piatkom bude o 20:00 adorácia Hora Sancta.
 • Večeradlo s Pannou Máriou na prvú sobotu bude o 17:00.
 • Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu na prvú nedeľu bude hneď po sv. omši.
 • Výmena ružencových tajomstiev sa nekoná.
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:
  •  nedeľa  –  8:30
  •  pondelok – sobota  –  18:00
  •  sobota – 17:00  –  večeradlo
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421 55 799 42 57.
 • Bližšie informácie nájdete vo februárovom bulletine:

Dávame vám do pozornosti divadelné predstavenie SÁRA SALKHÁZI v pondelok 1.2. o 2000:

https://navstevnik.online/podujatie/sara-salkhazi/

Share

You may also like...