Ružencové pobožnosti

Modlitbu posvätného ruženca sa v našom kostole spoločne modlime:

  • polhodinu pred rannou sv. omšou
  • každý deň pred večernou sv. omšou (okrem štvrtka) o 17:20
  • vo štvrtky po popoludňajšej sv. omši o 15:45
  • na prvú nedeľu o 16:45
  • v nedeľu je o 9:25 je spievaný desiatok ruženca za rodiny
  • na prvý pondelok v mesiaci je o 16:30 detské večeradielko pre rodiny s deťmi
  • mariánske večeradlo je na prvú sobotu o 6:30 a 13-eho v mesiaci o 17:00
Share

You may also like...