FARSKÉ OZNAMY 14.-20. október

 • V nedeľu 13.10. o 17:00 vás pozývame na mariánske večeradlo.
 • Október je misijný mesiac, každú nedeľu o 9:25 sa modlíme spievaný desiatok s rodinami za misie.
 • V piatok 18.10. o 9:00 bude v kostole Misijný ruženec detí, pripojíme sa v modlitbe za pokoj vo svete k deťom na celom svete, pozývame všetkých rodičov, ktorí sú doma spolu s deťmi, pozvali sme tiež učiteľov a katechétov jednotlivých škôl spolu so žiakmi.
 • Budúca nedeľa je misijná, pri sv. omšiach bude zbierka na misie.
 • V stredu popoludní od 15:30 bude eucharistická adorácia do večernej sv. omše.
 • Každú stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí radi chválite Boha spevom alebo hrou na hudobný nástroj na stretnutie v pastoračnom centre spojené s nácvikom piesní na liturgické slávnosti. Nácviky sú každú stredu – pozvite aj svojich blízkych a priateľov.
 • Zároveň prosíme všetkých, ktorí by ste radi asistovali pri nedeľných omšiach spevom žalmov, prednesom čítaní alebo inou liturgickou službou, aby ste sa nám ohlásili v sakristii.
 • Každý štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní.
 • Po tejto omši je v PC škola tanca pre manželov, počas ktorej môžu ostať deti na samostatnom stretku.
 • Pravidelné stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie sú vo štvrtok o 17:00 v pastoračnom centre. Použite vchod z dolnej ulice. V nasledujúcom týždni prídu žiaci z Krosnianskej 4.
 • Spoločnú modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 1. ruža a upratovanie skupina č. 4. PBZ všetkým za včerajšiu pomoc pri upratovaní kostola, ktorou ste preukázali službu všetkým, ktorí prichádzajú do nášho kostola.
 • Od 21. októbra bude v našom pastoračnom centre pečenie vianočných perníčkov – všetkých, ktorí máte radi vôňu medového pečiva, pozývame zapojiť sa do tejto farskej aktivity každý pracovný deň od rannej do večernej omše v čase, ktorý vám vyhovuje.
Share

You may also like...