Farské oznamy 27.8.-3.9.

ČAS NEDEĽNÝCH SV. OMŠÍ – 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 – od budúcej nedele 3.9. pribudne v liturgickom programe nedeľná sv. omša o 11:00

VENI SANCTE – na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9:30 budeme prosiť Ducha Svätého o jeho dary pre našich žiakov a študentov a požehnáme im školské potreby a aktovky

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok aj večer o 20:00 a na prvý piatok o 17:00; chorých na spovedanie prihláste v sakristii

EUCHARISTICKÁ POKLONA je vo štvrtok po večernej omši, do 20:00 bude tichá adorácia a o 20:00 bude moderovaná zmierna poklona Hora Sancta, počas ktorej bude možnosť prijať sviatosť zmierenia

ARCIDIECÉZNE SLÁVNOSTI – v piatok 1. septembra o 9:30 vás pozývame do Vysokej nad Uhom na 5. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej a v sobotu 2. septembra o 9:00 vás pozývame do Obišoviec na fatimskú sobotu s požehnaním vonkajšieho oltára v pútnickom areáli

MARIÁNSKE VEČERADLO – na prvú sobotu bude v našom kostole o 17:00

BLAHOREČENIE RODINY ULMOVCOV v nedeľu 10. septembra vás pozývame na slávnosť prvého blahorečenia celej rodiny – manželov Ulmovcov, ich 6 detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka – slávnosť blahorečenia sa bude konať v ich rodnej farnosti v obci Markowa blízko Rzeszowa; keďže sa táto mimoriadna udalosť koná neďaleko od nás, prosíme záujemcov, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii, radi by sme sa ako Farnosť Sv. Rodiny zúčastnili tejto slávnosti, ktorá bude sviatkom všetkých rodín, plánovaný odchod autobusu je o 1:00 hod. spred kostola

KURZ SNÚBENCOV 14. – 16. septembra ponúkame snúbencom v našom pastoračnom centre kurz prípravy na prijatie sviatosti manželstva – prihláste sa v kancelárii alebo na rodina@abuke.sk

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov detí počnúc 3. ročníkom ZŠ, ktorí ešte neodovzdali prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie, aby tak urobili v najbližších dňoch; rovnako pozývame študentov stredných škôl na prípravu na birmovanie, aby priniesli vyplnenú prihlášku do kancelárie; dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosti, nech sa nám ohlásia osobne, aby sme sa mohli dohodnúť na príprave s každým osobne

ČASOPIS PRE DETI – do pozornosti rodičov dávame jediný katolícky časopis pre žiakov ZŠ – Rebrík

K-PARK – naše sídlisko má teraz príležitosť vyhrať nový športový areál od Kauflandu, prosíme vás o podporu tohto projektu denným hlasovaním za MČ Dargovských hrdinov na www.kauflandpark.sk – nenechajme si ujsť túto príležitosť, pri ktorej sa súťaží aj o 30 smartfónov pre tých, ktorí sa zapoja do hlasovania – hlasovanie prebieha každý deň do 20. septembra

BULLETIN – ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine

Share

You may also like...