NOVÉNA K SV. TERÉZII Z LISIEUX

Pred sviatkom sv. Terézie z Lisieux vás pri večerných sv. omšiach pozývame k modlitbe deviatnika k sv. Terezke pri relikviách tejto učiteľky Cirkvi a patrónky misií:

  • 22.9. VÝŤAH DO NEBA
  • 23.9. BYŤ AKO DETI
  • 24.9. RADOSŤ TRPIEŤ
  • 25.9. SKÚŠKA VIERY
  • 26.9. HRDOSŤ BYŤ SLABÁ
  • 27.9. CESTA DUCHOVNÉHO DETSTVA
  • 28.9. TÚŽBA PO ŠŤASTÍ
  • 29.9. SKRYTOSŤ
  • 30.9. POVOLANIE K LÁSKE
  • 1.10. slávnostná sv. omša o 18:00 s požehnaním ruží a s uctením relikvie sv. Terézie z Lisieux
Share

You may also like...