FARSKÉ OZNAMY 23.-29. september 2019

  • V stredu 25.9. je celodenná eucharistická adorácia od 7:00 do večernej sv. omše.
  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • V našom kostole bude 27.-29. septembra (piatok – sobota – nedeľa) Celokošické modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek vždy o 16:00.
  • Prvé stretnutie s deťmi, ktoré sa chcú pripravovať na 1. sv. prijímanie a ich rodinami bude 3.10. pri sv. omši o 18:00 a po nej bude infostretnutie pre rodičov.
  • Prvé stretnutie s birmovancami bude v piatok 4. októbra po večernej sv. omši.
  • Dospelí, ktorí ešte neprijali krst, prijímanie alebo birmovanie, a majú túžbu prijať tieto sviatosti, nech sa nám v priebehu septembra ohlásia vo farskej kancelárii.
  • Snúbenci, ktorí uvažujú o sobáši v tomto alebo v nasledujúcom roku, nech sa nám ohlásia vo farskej kancelárii.
  • Každú nedeľu počas októbra a novembra budú v našom pastoračnom centre Manželské večery. Manželia sa môžu prihlásiť v sakristii.
  • Manželské páry pozývame i na tanečné štvrtky – kurz spoločenských tancov pre manželov (i budúcich) otvárame od 10.10. v pastoračnom centre od 19:00 do 20:30 – prihlasovanie je v kancelárii alebo na tel. čísle farnosti.
  • V tomto týždni sa pri večerných sv. omšiach modlime novénu k sv. Terézii z Lisieux.
Share

You may also like...