FARSKÉ OZNAMY 30.9. – 6.10. 2019

 • Pri večerných sv. omšiach sa modlime novénu k sv. Terézii z Lisieux. V utorok 1.10. na jej sviatok pri večernej sv. omši jej zveríme všetky vaše úmysly a prosby, ktoré vkladáte do košíka pri jej relikvii. Pri sv. omši požehnáme ruže, ktoré si prinesiete ku cti sv. Terézie a po sv. omši bude možnosť uctiť si jej relikviu.
 • Od 2. októbra pozývame každú stredu po večernej sv. omši všetkých, ktorí radi chválite Boha spevom alebo hrou na hudobný nástroj na stretnutie v pastoračnom centre spojené s nácvikom piesní na liturgické slávnosti. Nácviky budú každú stredu po večernej omši. Začíname 2. októbra – pozvite aj svojich priateľov.
 • Zároveň prosíme všetkých, ktorí by ste radi asistovali pri nedeľných omšiach spevom žalmov, prednesom čítaní alebo inou liturgickou službou, aby ste sa nám ohlásili v sakristii.
 • V stredu popoludní od 15:30 bude eucharistická adorácia do večernej sv. omše.
 • Vo štvrtok bude o 20:00 eucharistická adorácia – tzv. Svätá hodina pred sviatostným Spasiteľom, počas ktorej máte možnosť hlbšej spovede a duchovných rozhovorov s kňazmi. Je zakončená individuálnym požehnaním.
 • Prvé stretnutie s deťmi, ktoré sa chcú pripravovať na 1. sv. prijímanie a ich rodinami bude vo štvrtok 3.10. pri sv. omši o 18:00 a po nej bude infostretnutie pre rodičov.
 • Prvé stretnutie s birmovancami bude v piatok 4. októbra pri večernej sv. omši a po nej v PC.
 • Pred prvým piatkom spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer od 17.00. Chorých navštívime na prvý piatok počas dopoludnia.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 3. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Informácie o októbrovej pobožnosti nájdete v bulletine.
 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu formou večeradla je ráno o 6:30.
 • Na budúcu nedeľu je púť v Obišovciach – program nájdete v bulletine.
 • Záujemcovia o pešiu púť do Obišoviec nech sa ohlásia v sakristii. Odchádzame v nedeľu o 5:00 od misijného kríža pred kostolom.
 • Manželské páry pozývame na tanečné štvrtky pre manželov (i budúcich) – kurz spoločenských tancov otvárame od 10.10. v pastoračnom centre vždy vo štvrtok od 19:00 do 20:30 – prihlasovanie je na tel. čísle farnosti alebo e-mailom na kancelaria@svrodina.sk
Share

You may also like...