ŠKOLA NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Milé rodiny!

Pôstne obdobie je pre všetkých kresťanov príležitosťou vyjsť na cestu od sebectva k láske. Môžeme viac poznávať Božiu lásku, odpovedať na ňu, nechať sa ňou inšpirovať a premieňať.

Rovnako ako tri fatimské deti Hyacinta, František a Lucia, ktoré odpovedali na prosbu Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu, aj každá rodina je pozvaná vstúpiť do Školy Panny Márie podľa vzoru malých pastierikov z Fatimy a nechať sa premieňať Božou láskou.

Počas nastávajúceho Pôstneho obdobia prichádzame k vám s ponukou evanjelizačného programu pre deti školského veku: Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Tento program, inšpirovaný Children of the Eucharist (Deti Eucharistie) v spolupráci so Svetovým apoštolátom Fatimy, je určený pre deti i celé rodiny. Ponúka 4 kroky k svätosti podľa príkladu malých pastierikov z Fatimy.

Základom tohto programu je úcta k Eucharistii a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento jednoduchý program, založený na posolstve z Fatimy, môže pomôcť deťom, mladým ľuďom i dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Program pozostáva zo štyroch krokov, s ktorými sa oboznámime počas štyroch pôstnych nedieľ:

  1. Obetovanie dňa
  2. Eucharistia
  3. Ruženec
  4. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Obsahom každého kroku bude modlitba, krátka katechéza o fatimskom posolstve pre deti i dospelých, fatimská výstava, tvorivé tematické aktivity a práce.

Je vhodné, ak sa rodiny alebo deti zúčastnia celého programu, aby tak mohli čerpať z bohatstva fatimského posolstva a následne ho radostne prežívať vo svojich rodinách.

Program bude prebiehať v pastoračnom centre pri Kostole Svätej Rodiny počas troch pôstnych nedieľ po krížovej ceste v dňoch 25.2., 3.3. a 10.3. 2024 v čase od 1600 do 1800 hod.

Z dôvodu prípravy množstva materiálov pre účastníkov je potrebné sa na celý program prihlásiť cez formulár: https://forms.gle/wBa9fAxfeHoWhBUM8

Nech je tento čas pre nás všetkých novou výzvou k modlitbe, obráteniu a pokániu, tak ako o to žiadala Panna Mária vo Fatime.

Share

You may also like...