ĎAKOVNÁ PÚŤ DO LORETA A DO RÍMA

Pozývame vás na farskú púť, ktorou sa chceme poďakovať za pripojenie našej farnosti k Svätému Domu v Lorete, v ktorom žila Svätá Rodina, ako i za návštevu Svätého Otca na Slovensku a za požehnanie putovnej ikony Svätej Rodiny pápežom Františkom pri návšteve Košíc.

Termín púte: 27. apríl – 1. máj

Miesta putovania: ANCONA, LORETO, ASSISI, RÍM

Doprava: letecky priamo z Košíc

Navštívime talianske mesto Ancona s jeho pamiatkami a Loreto, v ktorom sa nachádza nazaretský dom, v ktorom sa narodila Panna Mária, kde počala Božieho Syna a so sv. Jozefom ho vychovávala. V tomto dome chceme prosiť o požehnanie pre naše rodiny. Cestou do Ríma sa zastavíme v Assisi uctiť si sv. Františka, podľa ktorého si Svätý Otec zvolil pápežské meno. Hlavným cieľom našej púte v Ríme bude okrem návštevy hlavných rímskych bazilík osobitná audiencia so Svätým Otcom pre slovenských pútnikov v rámci národnej púte a ďakovná svätá omša so slovenskými biskupmi v Chráme sv. Petra.

Prihlasovanie: do konca februára v sakristii alebo v kancelárii

Informácie: osobne, telefonicky alebo e-mailom na: kancelaria@svrodina.sk – púť organizujeme v spolupráci s CK Trinity.

Cena púte: 650 eur

Cena zahŕňa: letecká doprava Košice – Ancona a naspäť Rím – Košice aj s letiskovými poplatkami, transfery letisko – hotel a späť, dopravu klimatizovaným autobusom počas štvrtkového presunu z Loreta do Ríma so zastávkou v Assisi, 4x ubytovanie s raňajkami, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu, poistenie CK proti insloventnosti

Cena neobsahuje: komplexné cestovné poistenie PANDEMIC 20 eur, vstupy cca 20 eur, 4x večera = 60 eur, 3-dňový lístok na MHD v Ríme 20 eur, pobytová taxa 4 eur/noc, príplatok za 1-lôžkovú izbu

PROGRAM PÚTE:

1. deň: Ráno odlet z Košíc do Ancony. Po prílete prehliadka mesta: Piazza della Republica, Trajánov víťazný oblúk, katedrála san Ciriaco. Po prehliadke presun do Loreta s návštevou pápežského sanktuária a Svätého Domu z Nazareta, sv. omša a modlitbový program, ubytovanie a nocľah v hoteli.

2. deň: Raňajky, odchod autobusom do Assisi, návšteva bazilík sv. Františka a sv. Kláry, sv. omša, krátka prehliadka mesta, popoludní presun do Ríma, transfer do hotela a ubytovanie, večerná prechádzka Rímom cez námestie Piazza Navona, Pantheon, Španielske námestie so svetoznámymi Španielskymi schodami, Fontana Di Trevi, nocľah v hoteli.

3. deň: Raňajky, Bazilika sv. Kríža, Sväté schody, Lateránska bazilika, sv. omša, Koloseum, Bazilika sv. Klementa, hrob sv. Cyrila, Kapitol, nocľah v hoteli.

4. deň: Raňajky, audiencia so Svätým Otcom, spoločná sv. omša slovenských pútnikov s biskupmi v Chráme sv. Petra, po sv. omši prehliadky svätopeterskej baziliky, Anjelský hrad, nocľah v hoteli.

5. deň: Raňajky, Bazilika sv. Pavla za hradbami, sv. omša, Anjel Pána na námestí sv. Petra, Hlavná mariánska bazilika Santa Maria Maggiore, transfer na letisko, odlet do Košíc.

Share

You may also like...