Farské oznamy 14.-20. február

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE sú o 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 11:00 a 18:00 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA A SVÄTÉ PRIJÍMANIE vysluhujeme každý deň od 16:30 do 17:30 hod.

MODLITBOVÉ VEČERADLO je v nedeľu 13.2. o 17:00 hod. Obetujeme ho za manželov a snúbencov.

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI je vo štvrtok pri večernej svätej omši za účasti detí a je vysielaná aj prostredníctvom YouTube. Nácvik omšových spevov pre deti je pred svätou omšou o 17:30 hod.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO LORETA A DO RÍMA bude od 27.4. do 1.5. s odletom priamo z Košíc. Navštívime aj Anconu a Assisi. V Lorete navštívime Svätý Dom z Nazareta, v ktorom žila Svätá Rodina. V Ríme navštívime pápežské baziliky a ďalšie významné pamiatky, zúčastníme sa na osobitnej audiencii so Svätým Otcom pre Slovákov v rámci národnej púte a na svätej omši so slovenskými biskupmi v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Prihlásiť sa treba do konca februára v sakristii alebo vo farskej kancelárii. Bližšie informácie nájdete na farskej webovej stránke a na informačných letákoch v kostole.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA sa začína 14.2. na sviatok svätého Valentína. Pri tejto príležitosti vám ponúkame svätovalentínske perníčky a odznaky s logom NTM za ľubovoľný príspevok.

S týmto odznakom môžu manželia získať špeciálne zľavy počas nasledujúceho týždňa vo viacerých e-shopoch i prevádzkach a obchodoch v rámci Košíc a zaradiť sa do súťaže o zaujímavé ceny.

Pre manželov sme pripravili mobilnú aplikáciu, ktorá vám pomôže kreatívne prežiť čas vo dvojici. Po stiahnutí aplikácie ACTIONBOUND do svojho mobilu si prostrednítvom nej naskenujte nasledovný QRkód:

Na odber povzbudení pre manželov v rámci NTM sa prihláste na uvedenom linku:

https://feaf0a52.sibforms.com/serve/MUIEAOesh7CfoKFnZ425wr07Dkkg7xO-velBLEB7tQVwcfR2Qp2fb7Ev-wqN38Xj1OZ3fuWODjkHzGhIDGpsIDVDXNNHFlMsh7m6VdwfOwFNfMgZSznX2x2I80_YjZzaWwHxSZrdTr5cgkjkC7BPpToetUQ8yNTjdHGwjZU9L3qddhWkzzdSzmQ6Nncl2lf5rB2cYWeA-ldx1hM8

Program všetkých ponúk a aktivít v rámci Košíc a informácie o pripravených videovečeroch a svedectiev pre manželov v rámci NTM nájdete na www.furca.sk/ntmke/

https://www.youtube.com/channel/UCLYdL5dC76QA0MWJZeK1ZDw

Share

You may also like...