Farské oznamy 1.-6. február

SV. OMŠE sú v režime OP (100 miest na sedenie a 50 na státie). Pri vstupe odovzdajte lístok s menom a telefónnym kontaktom. Každý je povinný mať respirátor a potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní. Od 1. februára sa rušia sv. omše o 17:00 a 12:00 hod.

SV. PRIJÍMANIE A SPOVEDANIE je v režime ZÁKLAD. Sviatosti vysluhujeme každý deň v čase: 16:30 – 17:30 hod.

HROMNIČNÉ SVIECE s vyobrazením Hromničnej Panny Márie sú k dispozícii vedľa sakristie. Požehnáme ich na sviatok Obetovania Pána v stredu 2.2. o 6:30, 7:30, 15:00, 16:00 a 18:00 hod.

POŽEHNANIE HRDLA vám udelíme vo štvrtok 3.2. na sviatok svätého Blažeja: v režime OP pri svätých omšiach a v režime základ pri individuálnom prijímaní Eucharistie.

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI je vo štvrtok pri večernej omši za účasti detí a je vysielaná prostredníctvom YouTube. Nácvik spevu s deťmi je o 17:3O hod.

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00 bude zmierna adorácia s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v režime OP. Počas adorácie je možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazom.

MODLITBOVÉ VEČERADLO na prvú sobotu bude ráno o 6:30

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU na prvú nedeľu bude o 17:30 a výmena ružencových tajomstiev bude individuálne mimo kostol – buď po tejto pobožnosti alebo po večernej omši za Ružencové bratstvo.

VALENTÍNSKE PERNÍČKY – od budúcej nedele 6.2. vám dávame do ponuky perníčky sv. Valentína.

ZBIERKA NA KOSTOL je v nedeľu 30.1. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za podporu chrámu formou milodaru. Prispieť môžete bankovým prevodom na účet farnosti a použitím QR kódu v mobilnej aplikácii.

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574                 BIC: GIBASKBX

Share

You may also like...