Farské oznamy – 4. veľkonočný týždeň

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – 30.4. sa koná zbierka na seminár – program dňa otvorených dverí v košickom seminári nájdete na plagáte nižšie, je to deň modlitieb za duchovné povolania, preto o 15:00 bude adorácia za duchovné povolania

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-modlitieb-za-duchovne-povolania-2023

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – je počas celého mája pred večernou sv. omšou

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok aj večer o 20:00 a v piatok o 17:00 (ak máte v rodine chorých, ktorí sa chcú vyspovedať, môžete ich nahlásiť vo farskej kancelárii)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas týždňa je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v PC

STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV – v utorok po večernej sv. omši pozývame rodičov na organizačné stretnutie v pastoračnom centre

PÚŤ NA MORAVU – v utorok po večernej omši pozývame pútnikov na organizačné stretnutie v kostole

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:15 pozývame rodiny s deťmi na spoločnú modlitbu ruženca v kostole formou večeradla s Pannou Máriou

NÁCVIK ZBORU – je každú stredu o 18:00 v pastoračnom centre

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00 sa koná zmierna poklona, počas ktorej je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – na prvú sobotu je modlitbové večeradlo o 6:30

PÚŤ DO KRAKOWA – autobus na púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe odchádza spred kostola v sobotu 6. mája v noci o 1:15 hod.

VÝROČIE SOBÁŠA – manželov, ktorí si v tomto roku pripomenú 25. výročie manželstva pozývame na sv. omšu s o. arcibiskupom v katedrále 28. mája o 15:00 v rámci Dňa rodiny s osobitným požehnaním jubilantov, manželia nech sa prihlásia v sakristii (meno, priezvisko, dátum sobáša, tel.č.)

VÝLET NA PIENINY – v sobotu 10. júna vás pozývame na farský výlet na Pieniny, prihlasovanie je počas mája v sakristii, bližšie informácie v bulletine

LETNÝ TÁBOR PRE DETI – 10.-14. júla organizujeme pobytový tábor pre deti zo základných škôl v rekreačnom zariadení v Herľanoch, prihlásiť ich môžete už teraz prostredníctvom online-formulára na farskej webovej stránke na tomto linku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvazowi2qfxWDm7hKXnK4vYR3XOjUwfEnTenLzHk8btrA1g/viewform?usp=sf_link

PÚŤ DO MEDJUGORJA – 17.-23. septembra vás pozývame na farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je počas mája v sakristii, bližšie informácie nájdete v bulletine

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Share

You may also like...