VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja!

Drahí bratia a sestry, s nadšením Márie Magdalény, s ktorým sa ponáhľala k učeníkom zvestovať im, že videla Pána, otváram našu webovú stránku, aby som Vám odovzdal veľkonočný pozdrav Vzkrieseného: „Pokoj vám!“, ktorým pozdravil učeníkov zatvorených vo večeradle. Ako k nim, nech vstúpi i k Vám cez tento pozdrav.
Prajem Vám, aby Vám horeli srdcia ako učeníkom kráčajúcim z Jeruzalema do Emáuz. Verím, že tak ako oni, i Vy ste vo svojich rodinách pri spoločnej modlitbe počas týchto veľkých dní roka vyrozprávali Ježišovi všetko, čo nás v týchto dňoch postretlo. A nielen to. Verím, že ste Ježiša nechali hovoriť k Vám a on silou svojho slova zapálil Vaše srdcia novosťou svojej lásky. Prajem Vám, aby ste boli šíriteľmi jeho veľkonočného svetla a nádeje. Nech veľkonočná radosť vyženie každý strach, ktorý by sa chcel vkradnúť do nášho pokoja, ktorý je Ježišovým veľkonočným darom.

Buďte požehnaní a žiarte! Toto je deň Krista, Pána, radujme sa! Aleluja!

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...