FARSKÉ OZNAMY 17. – 23. február

 • Každý pondelok večer o 18:00 sú z nášho kostola vysielané sv. omše v priamom prenose Rádia Lumen. Zajtra bude v našom kostole sláviť večernú sv. omšu emeritný o. arcibiskup Alojz Tkáč. Pozývame vás na jej slávenie.
 • V stredu o 9:00 bude v našom kostole rekolekčná sv. omša pre kňazov dekanátu Košice – východ.
 • Po nej bude v katechetickej miestnosti stretnutie Svetielko pre mamičky s deťmi venované workshopu na vytvorenie modlitebnej kocky.
 • Eucharistická poklona bude v stredu od 15:30.
 • Keďže streda je deň sv. Jozefa, večer o 18:00 bude votívna sv. omša s pobožnosťou venovanou tretej bolesti a radosti sv. Jozefa.
 • Vo štvrtok po rannej sv. omši sa začína pečenie veľkonočných perníčkov v pastoračnom centre. Všetkých, ktorí môžete, pozývame pripojiť sa k tejto farskej aktivite každý deň dopoludnia alebo popoludní.
 • Vo štvrtok je o17:00 katechéza pre rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Krosnianska 2 a o 18:00 sv. omša za účasti detí z celej farnosti.
 • V sobotu popoludní o 13:00 začína v pastoračnom centre kurz pre snúbencov. Použite vchod z dolnej ulice.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 3. ruža a upratovanie kostola  6. skupina. PBZ – zároveň pozývame ďalších, ktorí by sa radi pripojili k službe farskému spoločenstvu, či pri upratovaní, predmodlievaní, čítaní Božieho slova, zborovom speve alebo hre na hudobný nástroj pri sv. omši.
 • Okrem bulletinov nájdete pri východe z kostola alebo na tejto webovej stránke tlačivá na poukázanie 2 % dane pre OZ Deti – mládež – rodina, ktoré zastrešuje naše podujatia pre rodiny a deti.
 • Na prvú pôstnu nedeľu 1. marca do našej farnosti zavíta ľvovský arcibiskup a metropolita Mieczyslaw Mokrzycki, ktorý bol 9 rokov osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II. a následne 2 roky tajomníkom pápeža Benedikta XVI. Pri sv. omši o 11:00 venuje nášmu farskému kostolu prvostupňovú relikviu sv. Jána Pavla II. Pozývame vás pri tejto príležitosti k modlitbe za rodiny k svätcovi, ktorého si osobitne ctíme ako pápeža rodiny.
Share

You may also like...