PRIJATIE RELIKVIE SV. JÁNA PAVLA II.

Pozývame vás na slávnosť prijatia relikvie sv. Jána Pavla II. na Prvú pôstnu nedeľu 1. marca 2020 o 11:00 pri sv. omši, ktorú bude s nami sláviť ľvovský arcibiskup a metropolita Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, ktorý bol 9 rokov osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II. a následne 2 roky osobným tajomníkom Benedikta XVI.

Prvostupňová relikvia sv. Jána Pavla II. bude natrvalo uložená v Kostole Svätej Rodiny v Košiciach.

Pri tejto vzácnej príležitosti vás pozývame k modlitbe za rodiny k svätcovi, ktorého si osobitne ctíme ako pápeža rodiny.

Share

You may also like...