FARSKÉ OZNAMY 23.2. – 1.3.

 • Na prvú pôstnu nedeľu 1. marca do našej farnosti zavíta ľvovský arcibiskup a metropolita Mieczyslaw Mokrzycki, ktorý bol 9 rokov osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II. a následne 2 roky tajomníkom pápeža Benedikta XVI. Pri sv. omši o 11:00 venuje nášmu kostolu prvostupňovú relikviu sv. Jána Pavla II. Pozývame vás na túto slávnosť, pri ktorej si osobitne uctíme sv. Jána Pavla II. ako pápeža rodiny.
 • Slávime poslednú fašiangovú nedeľu, preto popoludní od 15:00 do 17:30 bude zmierna eucharistická poklona.
 • V pondelok a v utorok bude od rannej do večernej sv. omše celodenná eucharistická poklona. Prosíme, aby ste sa vzadu na stolíku zapísali na konkrétnu hodinu.
 • Každý pondelok večer o 18:00 sú z nášho kostola vysielané sv. omše v priamom prenose Rádia Lumen. Pozývame vás na jej slávenie.
 • V stredu je deň pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov – možno sa najesť len raz dosýta a dvakrát sa občerstviť.
 • Eucharistická poklonav stredu nebude. Keďže je Popolcová streda, sv. omše s udeľovaním popolca budú o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00.
 • Keďže streda je deň sv. Jozefa, pri večernej omši bude pobožnosť venovaná štvrtej bolesti a radosti sv. Jozefa.
 • Vo štvrtok je o17:00 katechéza pre rodičov a prvoprijímajúce deti zo ZŠ Krosnianska 4 a o 18:00 sv. omša za účasti detí z celej farnosti.
 • V pôstnom období je vo štvrtok o 17:30 krížová cesta pre deti.
 • V piatok bude krížová cesta o 17:15.
 • V piatok večer a v sobotu dopoludnia pozývame birmovancov na spoločné stretnutie – tak, ako to bolo oznámené v skupinách.
 • V sobotu pozývame miništrantov na miništrantské stretnutie o 9.30.
 • Na prvú pôstnu nedeľu bude zbierka na charitu.
 • V pondelok 2.3. o 19:00 bude v pastoračnom centre prenáška na tému: TETOVANIE – čo s tým? s kňazom a psychológom Jánom Kulanom.
 • Pozývame vás zapojiť sa do pečenia veľkonočných perníčkov v pastoračnom centre. Všetkých, ktorí môžete, pozývame pripojiť sa k tejto farskej aktivite každý deň či dopoludnia alebo popoludní.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 4. ruža a upratovanie kostola  7. skupina.
Share

You may also like...