Farské oznamy – 5. veľkonočný týždeň

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu 7. mája začne o 17:30 májovou pobožnosťou

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – je počas celého mája pred večernou omšou o 18:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas týždňa je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v PC

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je v našom kostole každý štvrtok o 18:00

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – v sobotu 13. mája bude modlitbové večeradlo pri rannej omši o 6:30

DETSKÉ VEČERADIELKO – v sobotu 13. mája na sviatok Fatimskej Panny Márie pozývame rodiny spolu s deťmi v rámci Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete na spoločnú modlitbu ruženca v kostole o 10:00

DEŇ MATIEK – pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek môžete mamkám venovať perníkové srdiečko, ktoré vám ponúkame v zadnej časti kostola vedľa sakristie

VÝROČIE SOBÁŠA – manželov, ktorí si v tomto roku pripomenú 25. výročie manželstva pozývame na sv. omšu s o. arcibiskupom v katedrále 28. mája o 15:00 v rámci Dňa rodiny s osobitným požehnaním jubilantov, manželia nech sa prihlásia do najbližšej nedele v sakristii (meno, priezvisko, dátum sobáša, tel.č.)

KURZ PRE SNÚBENCOV – v dňoch 2.-4. júna organizujeme v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre
rodinu víkendový kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov v našom pastoračnom centre, prihlásiť sa môžete na rodina@abuke.sk alebo vo farskej kancelárii

FARSKÝ VÝLET – v sobotu 10. júna vás pozývame na farský výlet na Pieniny, prihlasovanie je počas mája v sakristii, bližšie informácie v bulletine

LETNÝ TÁBOR PRE DETI – počas letných prázdnin 10.-14. júla organizujeme pobytový tábor pre deti zo základných škôl v rekreačnom zariadení v Herľanoch, prihlásiť ich môžete prostredníctvom online-formulára na farskej webovej stránke na tomto linku (k dispozícii sú posledné voľné miesta)

PÚŤ DO MEDJUGORJA – v dňoch 17.-23. septembra vás pozývame na farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je počas mája v sakristii, bližšie informácie nájdete v bulletine

SDM – otcovia biskupi pozývajú mladých na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 24. júla – 6. augusta 2023 v Lisabone

Share

You may also like...