Farské oznamy 21.-27. jún

KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI – 30. júna

TE DEUM – poďakovanie za školský rok pre žiakov ZŠ bude pri večernej sv. omši vo štvrtok 24.6. na sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa – po jej skončení si prvoprijímajúce deti prevezmú pamätné listy a DVD zo slávnosti prvého sv. prijímania

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí chcú v budúcom školskom roku prihlásiť deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nech si už teraz vyzdvihnú prihlášku a vyplnenú ju doručia do farskej kancelárie do konca júla – tlačivá sú v sakristii a na webovej stránke farnosti

PÚŤ DO LEVOČE – v nedeľu 4. júla organizujeme autobus – prihláste sa v sakristii čo najskôr

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA – 28.-31. augusta – program nájdete na webovej stránke farnosti – prihlasuje sa v kancelárii do 18. júla – pri nástupe na púť sa treba preukázať dokladom o vakcinácii, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covid-19

KNIHA K MODLITBE RUŽENCA – v kancelári a v sakristii máme pre vás v ponuke novú knihu s 220 rozjímaniami k ružencovým tajomstvám

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 8. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – 20.6. – 5. skupina, 25.6. – 6. skupina -pozývame dobrovoľníkov na vytvorenie ďalších skupín

JÚNOVÁ POBOŽNOSŤ – každý deň po večernej sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou – na rodinnú pobožnosť k Božskému Srdcu máme pre vás v ponuke votívne sviece

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu pred večernou omšou je pobožnosť k sv. Jozefovi a po sv. omši katechéza a adorácia

ZBIERKA NA KOSTOL – 20.6. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA – v nedeľu 27.6.

Share

You may also like...