Sviatočný pozdrav 1.11.

Drahí bratia a sestry, máme za sebou dni, počas ktorých sme rešpektujúc zákaz vychádzania nemali možnosť stretávať sa. I keď sme veľmi ťažko prijali toto obmedzenie, sme zaň napokon vďační aspoň preto, že sme mohli viac než inokedy venovať čas Bohu, ktorý sa neuzatvára v nebi, ale neustále vychádza v ústrety každému z nás. Za normálnych okolností by sme sa možno vyhovárali, že pre množstvo povinností sme tak obmedzení, že nemáme čas stretnúť sa s Pánom v modlitbe, či v Božom slove. Vystúpili sme z kolotoča každodenných samozrejmostí, maličkosti sa stali pre nás cenné a začíname vidieť, čo sme prehliadali. Prvý novembrový deň sme mohli prežiť v uvedomení si našej vzájomnej spolupatričnosti, vďaka ktorej patríme do rodiny svätých.

Ak na potulkách mestom stretneme celebritu a podarí sa nám nadviazať komunikáciu, láka nás to vytiahnuť mobil a spraviť si fotografiu s tvárou známou z filmového neba. Dnešný sviatok nás pozval vstúpiť do komunikácie s občanmi neba a odhaliť radostnú realitu, že s tými, ktorých môžeme vidieť na nástenných maľbách v katedrálach a ich mená sú zapísané v kalendári, tvoríme rodinu a svätosť ani nám nie je cudzia.

Prajem Vám všetkým veľkú radosť z toho, že Boh si svoju svätosť nechce nechať len pre seba, ale túži nám dopriať okúsiť ju. Buďte šťastní, no nie na chvíľu, ale večne! Túto milosť vyprosujme počas nastávajúcich novembrových dní našim blízkym, ktorí nám neprestali byť blízki, aj keď nás smrť oddelila, pretože Boh nás s nimi spája.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás!

Share

You may also like...