Farské oznamy 1.-8. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať:

pondelok – sobota: 16:00 – 17:00

nedeľa: 10:00 – 12:00

Navštíviť kostol a požiadať o prijatie sviatostí môžu tí, na ktorých sa nevťahuje zákaz vychádzania a majú platný certifikát o negatívnom výsledku testu na Covid-19.

Vo štvrtok pred prvým piatkom 5. novembra o 20:00 vysielame prostredníctvom YouTube adoráciu HORA SANCTA. Osobné úmysly a prosby do tejto adorácie môžete napísať prostredníctvom formulára Modlitby na farskej webovej stránke:

Piatok je deň pôstu za odvrátenie pandémie.

Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude o 17:00 hod.

Informácie o odpustkoch pre zosnulých nájdete v bulletine:

V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte:

  • pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
  • telefón:          +421 55 799 42 57
  • e-mail:           kancelaria@svrodina.sk

Podporiť chod farnosti a kostola môžete na účte:

  • IBAN:         SK06 0900 0000 0050 3478 5574

Sv. omše vysielame cez YouTube:

Share

You may also like...