Farské oznamy – 1. adventný týždeň

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – v túto nedeľu 27.11. je voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich kandidátov; tých, ktorí budú mať najviac hlasov, oslovíme počas Adventu, či prijmú pozvanie k spolupráci vo farských radách – vyplnený volebný lístok  treba odovzdať do označenej schránky, ktorá je v kostole na konci lavíc

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu 27.11. o 10:30 po rodinnej sv. omši pozývame do pastoračného centra všetky deti a mládež na nácvik vianočného programu v rámci jasličkovej pobožnosti

ZBIERKA NA CHARITU – sa koná na Prvú adventnú nedeľu 27.11. – podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek označených nápisom Vyhlásená zbierka – Pán nech odmení vašu štedrosť

ADVENTNÉ KILO – na Druhú adventnú nedeľu 4.12. bude potravinová zbierka pre mamky s deťmi z krízových centier v našom meste, podporiť ich môžete darovaním trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb

RORÁTNE OMŠE – počas celého Adventu budeme ráno sláviť sv. omše o 6:00, na ktoré si prineste lampáše a sviece

SVIATOSŤ ZMIERENIA – v týždni spovedáme polhodinu pred popoludňajšou a večernou omšou a tiež ráno po rorátnej omši

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok až piatok od 15:30 do večernej omše – okrem stredy, keď je detské večeradielko

SVETIELKO – v stredu o 9:30 pozývame mamky s deťmi na stretnutie s diskusiou na tému: Ako prežiť Advent v rodine – nápady na adventné aktivity s deťmi

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:15 pozývame rodiny spolu s deťmi na spoločnú modlitbu ruženca, pri ktorej vytvoríme modlitbové spoločenstvo s deťmi z CMŠ sv. Bernadety

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa budeme po každej rorátnej sv. omši modliť novénu k Loretánskej Panne Márii, touto modlitbou sa budeme duchovne spájať s Domom Svätej Rodiny z Nazareta, ku ktorému bola naša farnosť pričlenená 8.12.2021

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – je vo štvrtok o 17:00, po nej je o 18:00 sv. omša pre všetky deti vo farnosti

ZBOR SV. JOZEFA – má nácvik vo štvrtok 1.12. o 18:00

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom je o 20:00 zmierna adorácia, počas ktorej je možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazmi

STRETNUTIA MLÁDEŽE – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude na prvú sobotu po rorátnej sv. omši

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – bude na prvú nedeľu o 16:45, po výmene ružencových tajomstiev a modlitbe ruženca bude loretánska novéna

ADVENTNÁ PONUKA – vzadu vedľa sakristie sú v ponuke knihy pre deti i dospelých vhodné ako dar a tiež kalendáre a diár na rok 2023 s citátmi z fatimských posolstiev, ktorý vydal Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

VIANOČNÉ SVIECE – vzadu pri knihách vám ponúkame vianočné sviece, ktoré vytvorili deti a mládež na stretnutiach v pastoračnom centre, ich kúpou podporíte farské výdaje na aktivity s deťmi

VIANOČNÉ CD – vzadu pri knihách nájdete CD s vianočnými spevmi v podaní vám známych kňazov

VIANOČNÉ PERNÍČKY – podporiť pastoračné potreby môžete i milodarom venovaným za vianočné perníčky, ktoré nájdete vedľa sakristie, v ponuke sú i bezlepkové perníčky pre celiatikov

ADVENTNÝ KRAKOW – v sobotu 10.12. vás pozývame na púť do Krakowa s odchodom o 6:00 spred kostola, dopoludnia bude duchovný program v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a popoludní bude voľný program v historickom centre – cena púte je 25 € – prihláste sa už teraz v sakristii

ARCIDIECÉZNA PÚŤ – Košická arcidiecéza organizuje 20.-26. marca 2023 púť do Libanonu, záujemcovia si môžu vyzdvihnúť informačný leták v sakristii

Share

You may also like...