Farské oznamy

ZBIERKA NA POMOC UTEČENCOM

Otcovia biskupi vyhlásili na nedeľu 3.4. celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Podporiť ju môžete milodarom do schránok s označením Vyhlásená zbierka.

SPOVEDANIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedieľ). Vo štvrtok aj počas adorácie Hora Sancta o 20:00 hod.

ADORÁCIA

V pondelok – piatok je eucharistická adorácia po popoludňajšej omši až do večernej. Vo štvrtok o 20:00 bude adorácia Hora Sancta.

KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok o 17:15, v nedeľu o 15:00 a vo štvrtok pre deti o 17:30 hod.

VEČERADLO

Modlitbové večeradlo na prvú sobotu bude ráno o 6:30 hod.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Po krížovej ceste na prvú nedeľu bude pobožnosť k Božskému Srdcu a po nej výmena ružencových tajomstiev.

PAŠKÁLIKY

V pôstnej ponuke vedľa sakristie sú veľkonočné sviece – paškáliky, ktoré použijeme počas veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov a potom doma pri modlitbe v rodine.

PERNÍČKY

Kúpou veľkonočných perníkov môžete podporiť chod pastoračného centra.

2% Z DANE

Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

Share

You may also like...