Farské oznamy 21.-27. marec

ZBIERKA NA KOSTOL

Pravidelná zbierka na kostol je túto nedeľu 20.3. Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame v sakristii alebo v kancelárii.

SV. OMŠE A SPOVEDANIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedieľ).

ADORÁCIA

V pondelok – piatok je eucharistická adorácia po popoludňajšej omši až do večernej.

VEČERADLO NA ZVESTOVANIE PÁNA

V piatok 25.3. slávime sviatok Zvestovania Pána. Pri sv. omšiach sa duchovne spojíme so Svätým Domom v Lorete, v ktorom Panna Mária pri Zvestovaní počala Božieho Syna. O 17:00 sa v našom kostole modlitbou večeradla spojíme so Sv. Otcom a pripojíme sa k modlitbe zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu. Krížová cesta v tento deň v našom kostole nebude – bude sa konať večer v meste s o. biskupmi o 18:30 hod.

OMŠA V DÓME A KRÍŽOVÁ CESTA S BISKUPMI

O. arcibiskup nás pozýva, aby sme v piatok 25.3. o 17:00 prišli obnoviť svoje zasvätenie Panne Márii pri omši za život v Dóme sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty o 18:30 od gréckokatolíckej katedrály cez historické centrum k areálu Červená hviezda, kde je zriadený hotspot na pomoc utečencom.

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM

V pastoračnom centre sme pripravili 10 lôžok na prenocovanie rodín z Ukrajiny a ďalšie 4 na fare. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom prispieť alebo prísť pomôcť, nech nám dá vedieť e-mailom alebo osobne v sakristii. Tí, ktorí sú ochotní prijať na noc utečencov z Ukrajiny do svojich bytov, nech sa nám prihlásia e-mailom, či osobne alebo sa registrujú na webovej stránke: ubytovanie pre utečencov. Stačí poskytnúť nocľah na 1 noc. Doteraz sme tak pomohli i vďaka vám viac ako 90 utečencom.

VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE

V sobotu 26.3. vás prosíme o pomoc pri jarnom upratovaní kostola a jeho okolia – dopoludnia od 8:00 hod.

ZMENA ČASU

Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu o 2:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 hod. letného času.

PAŠKÁLIKY

V pôstnej ponuke vedľa sakristie sú veľkonočné sviece – paškáliky, ktoré použijeme počas veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov a potom doma pri modlitbe v rodine.

PERNÍČKY

Kúpou veľkonočných perníkov môžete podporiť chod pastoračného centra.

2% Z DANE

Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

ZÁPIS DO ŠKOLY

Zápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach sa uskutoční v piatok 1. apríla od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 2. apríla od 9:00 do 12:00 hod. Viac informácií na www.zscamke.sk

Share

You may also like...