Farské oznamy (27.2.-6.3.) – POMOC UKRAJINE

SV. OMŠE A SPOVEDANIE

Bohoslužby sa slávia bez obmedzení v pôvodných časoch – v nedeľu o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 (rodiny s deťmi), 11:00 a 18:00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedieľ).

ZMIERNE POKLONY

V dňoch pred začiatkom Pôstu vás pozývame k modlitbe za pokoj na Ukrajine pri eucharistickej adorácii v nedeľu 27.2. od 15:00 do 17:30, v pondelok 28.2. a v utorok 1.3. počas celého dňa od rannej sv. omše až do večernej a vo štvrtok 3.3. pri adorácii Hora Sancta od 20:00 do 21:00 hod. Kto navštívi Najsvätejšiu Eucharistiu a zotrvá v poklone aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

POPOLCOVÁ STREDA

2.3. je Deň pôstu za mier. V rámci pokánia a prísneho pôstu sa zdržiavame mäsitého pokrmu. Dospelí a zdraví môžu v tento deň jesť len raz dosýta a dvakrát sa občerstviť. Stredajší pôst obetujeme za pokoj na Ukrajine. Sväté omše s udeľovaním popolca budú o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI

Každú stredu pri večernej omši je pobožnosť k 7 bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa, ktorou ho prosíme za naše rodiny. Modlime sa za rodiny na Ukrajine a za všetkých, ktorí pomáhajú utečencom.

KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť krížovej cesty počas Pôstu bude v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00 hod. Vo štvrtok o 17:30 bude krížová cesta za účasti detí. Na prvý štvrtok sa predmodlieva ZŠ Krosnianska 2, na prvý piatok Bratstvo Božského Srdca a na prvú nedeľu Ružencové bratstvo. Stretnutie Ružencového bratstva na prvú nedeľu sa uskutoční hneď po krížovej ceste.

VEČERADLO

Modlitbové večeradlo s Pannou Máriou za ukrajinský ľud bude na prvú sobotu ráno o 6:30 hod.

HMOTNÁ POMOC PRE UKRAJINU – UŽ TÚTO NEDEĽU

Ak prídete do kostola na nedeľnú sv. omšu alebo na adoráciu, prosíme vás o hmotnú pomoc pre matky s deťmi, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny. To, čo prinesiete do kostola, ihneď odvezieme do azylového centra v Humennom. Ak by ste boli ochotní pomôcť s dopravou, vopred ďakujeme.

URGENTNE POTREBUJEME: sušené mlieko pre deti (Sunar, Beba…), kojenecké balené vody, detské plienky (akékoľvek veľkosti), detské výživy, piškóty, hygienické potreby pre deti, vložky a tampóny, vlhčené obrúsky, dezinfekčné mydlá, čaje, jednorázové poháre, džúsy, toaletné papiere…

POTREBUJEME: potraviny na priamy konzum, konzervy, keksíky, balené croissanty, farbičky, maľovánky pre deti, čelovky, trvanlivé ovocie (napr. jablká), trvanlivé mlieko, džemy, maslo, granko, káva, paštéty…

NEPOTREBUJEME: Nenoste žiadne potraviny na varenie (netreba cestoviny, múku, strukoviny), nemajú si ako variť.

Kto je ochotný ponúknuť priestory na ubytovanie na pomoc utečencom z Ukrajiny, nech sa registruje na uvedenom linku (sme vďační, ak nám dáte o sebe vedieť):

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

ZBIERKA NA CHARITU

6.3. na prvú pôstnu nedeľu je zbierka na charitu. Svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka. Bližšie informácie na www.charita-ke.sk – prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete online na charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi  SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO LORETA A DO RÍMA

V dňoch 27. apríla – 1. mája vás pozývame na 5-dňovú leteckú púť do Loreta a do Ríma s odletom priamo z Košíc. V programe je návšteva miest Ancona, Assisi a Loreto, kde sa nachádza nazaretský dom, v ktorom žila Svätá Rodina. V Ríme navštívime pápežské baziliky a zúčastníme sa na osobitnej audiencii so Svätým Otcom pre Slovákov v rámci národnej púte a na svätých omšiach so slovenskými biskupmi. Bližšie informácie nájdete na informačných letákoch v kostole a tiež na webovej stránke farnosti. Prihlásiť sa treba v sakristii alebo v kancelárii do Popolcovej stredy.

NÁCVIK ZBORU

Všetkých, ktorí sú ochotní sa hudobne a spevom žalmov zapojiť do slávenia Veľkonočného trojdnia, pozývame na nácvik zboru, ktorý bude v pondelok o 19:00 v pastoračnom centre.

UKONČENIE DIŠPENZU

Od 1.3.2022 sa ruší dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Share

You may also like...