2% z dane pre OZ Deti – mládež – rodina

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti. Ďakujeme za vašu podporu.

Tlačivá na stiahnutie a vytlačenie:

Vyplnené a podpísané tlačivá prosíme odovzdať do sakristie alebo priamo na daňový úrad do konca apríla.

Činnosť a aktivity občianskeho združenia môžete podporiť vkladom na účet: SK72 3100 0000 0043 5024 4601 Prima banka Slovensko, a.s.

IČO: 35548169

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Občianske združenie Deti – mládež – rodina

Sídlo: Svätej rodiny č.1

PSČ: 040 22

Obec: Košice

Share

You may also like...