farské oznamy 26.9.-2.10.

SV. OMŠE  slávime:          

  • v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00
  • v pracovné dni o 6:30, 15:00 a 18:00
  • v sobotu o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (pon – sob)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pracovných dňoch po poludňajšej omši až do večernej, vo štvrtky iba do 17:00, nakoľko vo štvrtky je pred večernou omšou nácvik omšových spevov s deťmi

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je vo štvrtok o 18:00, pred ňou je o 17:30 nácvik omšových spevov s deťmi, pozývame všetky prvoprijímajúce deti, ale i ostatné deti z farnosti a zvlášť tých, ktorí ich spev môžete doprevádzať hrou na hudobných nástrojoch

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ – vo štvrtok 29.9. je o 17:30 katechéza pre žiakov zo ZŠ Fábryho

BIRMOVANCI – v piatok po večernej omši pozývame na úvodné stretnutie v pastoračnom centre

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí radi spievajú a sú ochotní spevom alebo hrou na hudobný nástroj prispieť k zveľadeniu liturgie, pozývame na pravidelné nácviky v pastoračnom centre, v nasledujúcom týždni vo štvrtok o 18:00

RODINNÝ ZBOR – ktorý slúži hudbou a spevom počas sv. omše pre rodiny s deťmi v nedele o 9:30 taktiež rád privíta  nových hudobníkov a spevákov. Nácviky zboru sú každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vás!

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – radi by sme rozbehli činnosť mládežníckeho zboru, preto prosíme, aby sa nám ozvali tí, ktorí majú skúsenosti s vedením zboru a  ochotu zapojiť sa do tejto služby ako aj hudobníkov na hudobný doprovod

DESIATOK RUŽENCA – 10 minút pred rodinnou omšou v nedeľu t.j. o 9:20 sa začína modlitba jedného desiatku ruženca spolu s deťmi za rodiny našej farnosti

FARSKÁ KÁVA – v nedeľu po rodinnej sv. omši pozývame rodiny na stretnutie pri káve v pastoračnom centre

LEKTORI – všetkých, ktorí pri sv. omši slúžite ako lektori a tiež všetkých, ktorí ste ochotní sa zapojiť do prednesu liturgických čítaní pri sv. omšiach, prosíme, aby ste nám v sakristii nechali svoje kontakty, aby sme mohli pripraviť rozpis lektorov na nasledujúce obdobie

ZBIERKA – v nedeľu 25.9. je mesačná zbierka na kostolné potreby – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

VÝROČNÁ POKLONA – v nedeľu 25.9. je v našom kostole výročná adorácia za potreby našej arcidiecézy, potrvá od poludnia do večernej omše, zapísať sa môžete na konkrétny čas

POŽEHNANIE ÚRODY – keďže posledná septembrová nedeľa nasleduje po jesenných kántrových dňoch, v závere sv. omše vám požehnáme plody z vašich záhrad, ktoré ste priniesli na dnešné slávenie

NOVÉNA A RUŽE SV. TEREZKY – pred sviatkom sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša – 1. októbra – sa modlíme novénu k sv. Terézii z Lisieux za deti, mládež a rodiny našej farnosti. V sobotu 1.10. a v nedeľu 2.10. pri sv. omšiach požehnáme ruže sv. Terezky na pamiatku jej prísľubu, v ktorom sa vyslovila, že na nás zošle z neba dážď ruží.

KATECHÉZY PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – štvrtok o 17:00 hod. v pastoračnom centre:

ZŠ Fábryho29.9.3.11.12.1.16.2.
ZŠ Ľ. Fullu6.10.10.11.19.1.23.2.
ZŠ Krosnianska 213.10.24.11.26.1.2.3.
ZŠ Krosnianska 420.10.1.12.2.2.16.3.
ZŠ Postupimská a iné27.10.15.12.9.2.23.3.

PEŠIA PÚŤ – v nedeľu 2.10. vás pozývame na pešiu púť do Obišoviec s odchodom o 5:00 od misijného kríža pred kostolom – záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii

Share

You may also like...