Farské oznamy 5.-12. júl

Počas júla a augusta sú sv. omše v letnom režime, tzn. že popoludňajšie omše vo všedné dni o 15:00 a nedeľné omše o 11:00 počas júla a augusta nebudú.

NEDEĽNÉ OMŠE sú v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00.

Vo všedné dni sú sv. omše o 6:30 a 18:00.

Úradné záležitosti si môžete vybaviť vo farskej kancelárii večer po sv. omši.

Spovedáme každý deň (okrem nedieľ) polhodinu pred sv. omšou.

Stredajšie adorácie sú po večernej sv. omši do 20:00.

Pobožnosť na prvú nedeľu je o 17:30.

Stretnutie ružencového bratstva na prvú nedeľu je o 16:45.

Odovzdanie pamätných listov z prvého sv. prijímania je túto nedeľu po sv. omši o 9:30. Deti si prevezmú pamätné obrázky a vrátia alby.

Od 4. do 12. júla sa v závere sv. omší modlime novénu k sv. manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým, ktorú obetujeme za manželov a rodiny našej farnosti i celého mesta.

V pondelok vás pozývame na večernú sv. omšu s o. biskupom Markom.

Ak by ste mali záujem o odslúženie sv. omší počas leta aj mimo nášho kostola, môžete nám ich nahlásiť vo farskej kancelárii.

Všetky ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine.

Share

You may also like...