Deviatnik k sv. Jozefovi

Od 10. do 18. marca vás v tomto mimoriadnom Roku sv. Jozefa pozývame k Novéne pred slávnosťou sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie:

 • v živom vysielaní z Kostola Svätej Rodiny:
  • v týždni pred večernou sv. omšou
  • v nedeľu popoludní po krížovej ceste
 • v rodinách spolu s deťmi:
 • súkromne alebo v rodinnom kruhu:

Pri príležitosti Roka sv. Jozefa nás pápež František pozýva usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby sme za pomoci sv. Jozefa nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých súžení, ktoré postihujú súčasný svet. Svätý Otec udelil možnosť získania úplných odpustkov za bežných podmienok (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa určeným spôsobom.

Úplné odpustky sa udeľujú:

 • tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš;
 • tým, ktorí sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi;
 • tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva;
 • rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec;
 • tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
 • každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor sv. Jozefa, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná
 • veriacim, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť Litánie k sv. Jozefovi za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania;
 • veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“;
 • osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu, ktorá je v tradícii dňom zasväteným pamiatke sv. Jozefa;
 • seniorom, chorým, zomierajúcim a všetkým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a (s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky) doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.
Share

You may also like...