Farské oznamy – 4. pôstny týždeň

Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00 do 16:00.

Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

Sv. omše z Piatej pôstnej nedele – 20. a 21. marca – bude vysielať Slovenská televízia.

PROGRAM VYSIELANIA BOHOSLUŽIEB:

14.3. NEDEĽA

8:30 – svätá omša – celebruje o. arcibiskup Bernard Bober

9:30 – katechéza pre prvoprijímajúce deti

15:00 – krížová cesta a deviatnik k sv. Jozefovi

15.3. PONDELOK

18:00 – svätá omša

19:00 – vešpery a deviatnik k sv. Jozefovi

16.3. UTOROK

18:00 – svätá omša a deviatnik k sv. Jozefovi

17.3. STREDA

18:00 – sv. omša a deviatnik k sv. Jozefovi

19:00 – katechéza o modlitbe a adorácia

18.3. ŠTVRTOK

18:00 – svätá omša a deviatnik k sv. Jozefovi

19.3. PIATOK

17:15 – krížová cesta

18:00 – svätá omša a večeradlo

20.3. SOBOTA

18:00 – sv. omšu vysiela STV 3 celebruje o. biskup Marek Forgáč

21.3. NEDEĽA

10:00 – sv. omšu vysiela STV 1celebruje o. arcibiskup Bernard Bober

15:00 – krížová cesta a korunka Božieho milosrdenstva

16:00 – katechéza pre prvoprijímajúce deti

V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.

Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – v tomto čase je to jediný spôsob finančnej pomoci, bez ktorej by prevádzka kostola nebola možná. Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.

Vo farskej kancelárii máme pre vás v ponuke veľkonočné perníčky, medovníkové kraslice a čajové hrnčeky s vyobrazením farského patrocínia.

V nedeľu 21. marca sa koná zbierka na pomoc Iraku, ktorú môžete podporiť vkladom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo finančným milodarom v kostole, či vo farskej kancelárii.

Gymnázium sv. Edity Steinovej pozýva žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na bilingválnom gymnáziu na talentové prijímacie skúšky. Gymnázium otvára aj osemročný študijný odbor pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Všetky potrebné informácie aj s termínmi podania prihlášok nájdete na webovej stránke školy: www.gymes.eu. Tešíme sa na nových žiakov.

Share

You may also like...