Farské oznamy 25.-31. júl

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00 a vo všedný deň o 6:30 a 18:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – v mesiacoch júl a august je eucharistická poklona každú stredu po večernej omši do 20:00 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená po večernej omši do 19:30

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

GYMNÁZIUM SV. EDITY STEINOVEJ – prijme od 1.8. upratovačku na plný úväzok

farská púť v Ludzmierzu 23.7.2022

MODLITBA STARÝCH RODIČOV

Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého života pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú, vždy dopraješ, aby prinášali ovocie. Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný. Neopúšťaj ma, keď mi ubúdajú sily. Nauč ma, aby som s nádejou pozeral na budúcnosť, ktorú mi uštedríš, na poslanie, ktoré mi zveruješ, a neprestajne ospevoval tvoju chválu. Urob ma nežným majstrom tvojej revolúcie, aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko. Ochraňuj, Pane, pápeža Františka a daj, aby tvoja Cirkev zbavila svet osamelosti a naše kroky upriam na cestu pokoja. Amen.

 

Share

You may also like...