Farské oznamy 31.8. – 6.9.

 • Sväté omše od 1. septembra budú v riadnom režime – v pracovné dni pribudne sv. omša o 15:00 a v nedele o 11:00.
 • Modlitbu ruženca povedie 1. ruža a upratovanie kostola 1. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na birmovanie.
 • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
 • Eucharistická poklona bude v stredu po popoludňajšej omši do večernej.
 • Vo štvrtok pred prvým piatkom je o 20:00 eucharistická adorácia Hora Sancta. Počas nej je možnosť spovede a duchovného rozhovoru s kňazom.
 • Spovedanie pred prvým piatkom je polhodinu pred každou sv. omšou a večer už od 17:00.
 • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude v Dóme sv. Alžbety o 9:30.
 • Stretnutie ružencového bratstva na prvú nedeľu je o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu.
 • Na budúcu nedeľu budú na našom sídlisku Majstrovstvá Slovenska v šprintových štafetách. Trasa pre účastníkov pretekov prechádza aj popri našom kostole, preto vás prosíme o vzájomné rešpektovanie, zvlášť medzi sv. omšami o 9:30 a 11:00, aby nedošlo k narušeniu podujatia. Vďaka za pochopenie.
 • Na budúcu nedeľu budete môcť na vonkajšom priestore pred hlavným vchodom podporiť charitatívnu činnosť Občianskeho združenia Maják nádeje kúpou výrobkov rodín v núdzi.
 • Pri nedeľnej omši o 9:30 budeme vzývať Ducha Svätého pre našich žiakov a pri slávnosti Veni Sancte im požehnáme školské aktovky.
 • V sobotu 12. septembra vás pozývame na mariánsku púť spojenú s farským výletom – v programe je sv. omša v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, krížová cesta v Podčičve, obhliadka hradu Čičva, plavba výletnou loďou a obed v rekreačnej oblasti Domaša. Cena je 15 € pre deti a 17 € pre dospelých. Prihlasovanie je v sakristii. Odchádzame spred kostola ráno o 7:00. Tešíme sa na ďalší spoločne prežitý farský deň.
 • Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na birmovanie.
 • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
Share

You may also like...