Farské oznamy 7.-13. september

 • Modlitbu ruženca povedie 2. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
 • Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na prvé sv. prijímanie.
 • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky na prípravu na birmovanie.
 • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
 • Sväté omše slávime v riadnom režime – v nedele je otvorený aj dolný vchod z ulice:
  • V pracovných dňoch slávime sv. omšu aj o 15:00 – každý pracovný deň po tejto sv. omši bude vystavená Sviatosť oltárna na adoráciu a o 17:00 bude ukončená eucharistickým požehnaním.
  • V nedeľu o 9:30 slávime sv. omšu pre rodiny s deťmi, po nej je sv. omša o 11:00
 • Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou.
 • Stretnutie ružencového bratstva na prvú nedeľu je o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu.
 • V pondelok 7. septembra slávime spomienku na sv. košických mučeníkov – sv. omšu o 18:00 bude v našom kostole sláviť o. arcibiskup Bernard Bober – pozývame vás na jej slávenie.
 • V utorok 8. septembra je sviatok Narodenia Panny Márie – sv. omše sú ako v pracovný deň.
 • V sobotu 12. septembra vás pozývame na mariánsku púť spojenú s farským výletom – v programe je sv. omša v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, krížová cesta v Podčičve, obhliadka hradu Čičva, plavba výletnou loďou a obed v rekreačnej oblasti Domaša. Cena je 15 € pre deti a 17 € pre dospelých. Prihlasovanie je možné v sakristii iba do stredy. Odchádzame spred kostola ráno o 7:00. Tešíme sa na spoločne prežitý farský deň.
 • V nedeľu 13. septembra sa v kostoloch koná zbierka na Boží hrob – je to zbierka na podporu kresťanov, ktorí sa starajú o posvätné miesta vo Sv. Zemi.
 • 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude po večernej sv. omši krížová cesta, ktorá povedie z kostola ku krížu v lesoparku.
 • Do vašej pozornosti dávame nové nedeľné podujatie vo FUGE s názvom i TY i JA – prvá séria začne 20.9. – hosť: Mons. Anton Fabian, hudobní hostia: Zuzka Eperješiová a Poetica musica.
Share

You may also like...