POŽEHNANIE BYTOV

V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy.

Záujemcovia o požehnanie bytu sa môžu prihlásiť v sakristii.

Požehnávať byty budeme v nedeľu 5. januára a v pondelok 6. januára v popoludňajšom a večernom čase.

Share

You may also like...