Farské oznamy 1.-7. august

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00, v týždni o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou a na prvý piatok hodinu pred večernou omšou

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY – 2. augusta možno vo všetkých farských kostoloch, bazilikách, katedrálach a františkánskych kostoloch získať úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána Otče náš a Vyznaním viery Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´a Sláva).

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v stredu po večernej omši do 20:00

HORA SANCTA – je vo štvrtok o 20:00, počas adorácie je možnosť spovede

MARIÁNSKE VEČERADLO – je na prvú sobotu o 6:30

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – bude v prvú nedeľu o 16:45 a po ňom o 17:30 pobožnosť k Božskému Srdcu

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená po večernej omši do 19:30

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

PRÁZDNINOVÁ BODKA –  27. a 28. augusta (sobota – nedeľa) pozývame rodiny spolu s deťmi, ale aj starších a jednotlivcov do Zakopaného, kde navštívime Sanktuárium Svätej Rodiny, ako aj iné sanktuáriá, rôzne atrakcie pre deti i dospelých a Chochołowské Termy – najväčší aquapark v Poľsku. V cene 75 € pre deti a 80 € pre dospelých je zahrnutá doprava, ubytovanie, polpenzia, aquapark – pre tých, ktorý nepôjdu do aquaparku, bude alternatívny program. Nahlásiť sa je potrebné v sakristii kostola do nedele 14. augusta

Share

You may also like...