Farské oznamy 8.-14. august

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00, v týždni o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v stredu po večernej omši do 20:00

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – je v prvú nedeľu o 16:45 a o 17:30 nasleduje pobožnosť k Božskému Srdcu

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v sobotu 13.8. o 17:00

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená po večernej omši do 19:30

SVIATOK SV. EDITY – 9.8. je sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, ktorá je patrónkou cirkevného gymnázia v našej farnosti, pozývame vás k modlitbe za školské spoločenstvo

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

PRÁZDNINOVÁ BODKA –  27. a 28. augusta (sobota – nedeľa) pozývame rodiny spolu s deťmi, ale aj starších a jednotlivcov do Zakopaného, kde navštívime Sanktuárium Svätej Rodiny, ako aj iné sanktuáriá, rôzne atrakcie pre deti i dospelých a Chochołowské Termy – najväčší aquapark v Poľsku. V cene 75 € pre deti a 80 € pre dospelých je zahrnutá doprava, ubytovanie, polpenzia, aquapark – pre tých, ktorý nepôjdu do aquaparku, bude alternatívny program. Nahlásiť sa je potrebné v sakristii kostola do nedele 14. augusta

Share

You may also like...