Oznamy pre rodiny prvoprijímajúcich detí

Slávnosť prvého sv. prijímania je v nedeľu 19. mája:

  • o 9:30 pre deti zo ZŠ Krosnianska 2, Krosnianska 4 a Postupimská
  • o 11:15 pre deti zo ZŠ Fábryho, Ľ. Fullu a ostatné

Rodinné fotografie si môžete zhotoviť po skončení slávnosti.

Vo štvrtok večer o 18:00 pozývame deti na sv. omšu v albách.

Pamätné obrázky s fotografiou odovzdáme deťom pri štvrtkovej sv. omši na sviatok Nanebovstúpenia Pána 30. mája o 18:00.

Odovzdanie álb bude vo štvrtok 20. júna po procesii z príležitosti sviatku Najsv. Kristovho Tela a Krvi.

Share

You may also like...