Category: Nezaradené

Farské oznamy 13.-19. máj

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ – v nedeľu 12. mája je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, keď sa koná zbierka na katolícke masmédia – podporiť ju môžete milodarom...

Farské oznamy – VIANOCE 2023

SVÄTÉ OMŠE – v nedeľu 24.12. o 16:00 bude vianočná vigília pre rodiny s deťmi, pri ktorej deťom požehnáme Jezuliatka, ktoré uložíte do domácich jasličiek – na sviatok Božieho...

Farské oznamy 23. – 29. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. PROSEBNÉ DNI – Pondelok, utorok a streda sú prosebnými...

Farské oznamy 2. – 8. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Cez týždeň sú sv. omše v zvyčajných časoch. V sobotu...

Sviatočný pozdrav 1.11.

Drahí bratia a sestry, máme za sebou dni, počas ktorých sme rešpektujúc zákaz vychádzania nemali možnosť stretávať sa. I keď sme veľmi ťažko prijali toto obmedzenie,...

ODPUSTKY pre duše zosnulých

V oktáve sviatku Všetkých svätých od 1. do 8. novembra môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov v prospech zosnulých: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí...

SV. OMŠE 1. a 2. novembra

1.11. na Slávnosť Všetkých svätých a 2.11. na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše v nedeľných časoch: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Októbrové púte

V piatok 18.10. o 7:00 odchádza spred kostola autobus na púť do Turzovky, na Butkov a Skalku pri Trenčíne. Tých, ktorí sa prihlásili na púť, prosíme, aby v sakristii vyplnili...