Category: Nezaradené

Farské oznamy – Turíce

Predmodlievanie ruženca vedie 7. ruža. Upratovanie kostola má na starosti 3. skupina. Jún je mesiacom Božského Srdca, preto sa pri večerných omšiach modlime litánie k Najsv....

Letný tábor pre deti

Farský tábor pre deti počas letných prázdnin organizujeme v tomto roku 11. – 16. augusta 2019 v Škole v prírode v Hutách. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť...