Category: Nezaradené

Farské oznamy – Veľkonočný týždeň

Predmodlievanie ruženca vo Veľkonočnom týždni má na starosti 8. ruža a upratovanie kostola skupina č. 6 –PBZ. V utorok navštívia našu farnosť predstavení a študenti Pápežského kolégia Germanicum et...

2 %

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti,...

Farské oznamy – Veľký týždeň

Veľkonočná spoveď na Kvetnú nedeľu je v katedrále od 14:00 do 18.00. Krížová cesta na Kvetnú nedeľu začne o 15:00. Keďže je 34. medzinárodný deň mládeže, obetujeme ju...

Púť do Krakowa s Rádiom Lumen

Rádio Lumen aj tento rok organizuje púť na toto miesto milostí. Hlavným celebrantom a kazateľom bude generálny riaditeľ rádia o. Juraj Spuchľák. Hudobným hosťom bude Monika...

ADSM 2019

Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy sa každoročne koná v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla v meste Sabinov. Prihlásiť sa môžete v sakristii....

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie záľuby v akomkoľvek hriechu): na Zelený štvrtok za účasť na...