Farské oznamy 13.-19. máj

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ v nedeľu 12. mája je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, keď sa koná zbierka na katolícke masmédia – podporiť ju môžete milodarom do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU – modlime sa ju pri večerných sv. omšiach v rámci májovej pobožnosti, povzbudzujeme vás k tejto modlitbe aj doma, osobitne v rodinách birmovancov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – bude v pondelok, stredu a štvrtok po popoludňajšej omši do večernej

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude v pondelok 13. mája na sviatok Fatimskej Panny Márie o 17:00 – pripojte sa i doma v rodinách k modlitbovému dňu detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

PRÍPRAVA SLÁVNOSTI BIRMOVANIA pre birmovancov bude v kostole v utorok a piatok o 16:00

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi do pastoračného centra na hudobnú výchovu detí – prineste si so sebou rytmické nástroje pre deti

KÁNTROVÉ DNI – streda, piatok a sobota pred Turícami sú letné kántrové dni, ktorých obsahom je modlitba za jednotu kresťanov a duchovné povolania

PÚŤ DO OBIŠOVIEC – vo štvrtok 16. mája naša farnosť putuje na turíčnu novénu v diecéznej svätyni v Obišovciach, autobus odchádza spred kostola o 16:00, záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii   

SV. OMŠE V SOBOTU 18. MÁJA – birmovka a turíčna vigília:

  • 11:00 slávnosť birmovania
  • 19:30 slávnostný ruženec
  • 20:00 turíčna novéna
  • 20:30 vigílna svätá omša
Share

You may also like...