Mariánske večeradlo 26.9.2020

V sobotu 26. septembra bude v Kostole Svätej Rodiny v Košiciach Celoslovenské večeradlo, ktoré sa však vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční iba na miestnej úrovni a bude sa dať sledovať v živom vysielaní prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Tí, ktorí sa chcete zúčastniť na programe osobne priamo v kostole, potrebujete sa najprv zaregistrovať. Registrácia bude prebiehať ráno od 7:30 vonku pred kostolom. Pri registrácii dostanete registračnú pásku, ktorou sa musíte v tento deň preukázať organizátorom pri každom vstupe do kostola. Bez registračnej pásky vstup nebude možný, nakoľko počet účastníkov večeradla i večernej sv. omše bude prísne obmedzený podľa platných noriem vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie.

PROGRAM:

7:30 registrácia účastníkov

9:00 radostný ruženec

10:00 prednáška

10:30 eucharistická adorácia

11:15 poludňajšia prestávka

15:00 korunka Božieho milosrdenstva

15:15 bolestný ruženec

16:00 prednáška

16:30 prestávka

17:00 slávnostný ruženec

18:00 svätá omša – celebruje o. arcibiskup Bernard Bober

19:00 mariánsky sviečkový sprievod

Share

You may also like...