Farské oznamy 21.-27. september

  • V túto nedeľu je zbierka na podporu kostola a investičné výdaje farnosti – PBZ všetkým dobrodincom za starostlivosť o Boží dom.
  • Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši. Ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00.
  • Modlitbu ruženca o 17:20 povedie 4. ruža a upratovanie kostola 4. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Od utorka sa pri večernej sv. omši budeme modliť novénu k sv. Terézii z Lisieux.
  • V piatok 25.9. je v našom kostole výročná farská poklona. Oltárna sviatosť bude v piatok vystavená na poklonu dopoludnia od 7:00 do 11:00. O 11:00 bude ukončenie adorácie eucharistickým požehnaním.
  • V sobotu 26.9. bude v našom kostole Celoslovenské večeradlo, ktoré sa však vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční iba na miestnej úrovni a bude sa dať sledovať prostredníctvom živého vysielania prostredníctvom youtube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice. Tí, ktorí sa chcete zúčastniť na programe priamo v kostole, potrebujete sa najprv zaregistrovať. Registrácia bude prebiehať ráno od 7:30 vonku pred kostolom. Pri registrácii dostanete náramok, ktorým sa v tento deň musíte pri vstupe do kostola preukázať službu konajúcim organizátorom. Bez registračnej pásky vstup nebude možný, nakoľko počet účastníkov večeradla i večernej sv. omše bude prísne obmedzený podľa platných noriem vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie.  Program celého podujatia nájdete na nástenkách a na webovej stránke farnosti. Večernú sv. omšu na záver programu bude sláviť o. arcibiskup Bernard Bober.
  • Na budúcu nedeľu nás navštívia veriaci z Obišoviec s prosbou o finančnú pomoc pri rekonštrukcii pútnického kostola. Podporiť ich budete môcť po sv. omšiach pred kostolom.
  • Prosíme študentov, ktorí sa chcú prihlásiť na prípravu na birmovanie, aby najneskôr v tomto týždni odovzdali v kancelárii alebo v sakristii vyplnenú prihlášku. 1. októbra vám e-mailom zašleme bližšie informácie o forme prípravy a jej priebehu.
  • Dospelých, ktorí túžia prijať sviatosti – birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii.
  • Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na 1. sv. prijímanie, aby najneskôr v tomto týždni odovzdali vyplnené prihlášky vo farskej kancelárii alebo v sakristii. 1. októbra zašleme rodičom na e-mailové adresy  informácie o spôsobe prípravy a jej priebehu.
Share

You may also like...