Časy nedeľných sv. omší

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej epidemiologickej situácie upravujeme program slávenia nedeľných sv. omší:

v sobotu o 17:00 – 18:00

v nedeľu o 6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 17:00 – 18:00

Počet účastníkov sv. omše v kostole je obmedzený na 50 osôb.

Tí, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu doma v priamom prenose, môžu prijať Eucharistiu po skončení bohoslužobného programu o 12:30 a 19:00. Ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine:

Share

You may also like...