Hora sancta a fatimská pobožnosť v živom vysielaní

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Vzhľadom na súčasne platné a záväzné protiepidemiologické opatrenia v kostoloch vám ponúkame možnosť duchovného spojenia sa v modlitbe prostredníctvom živého vysielania modlitbového programu z nášho kostola na YouTube kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

vo štvrtok 1. októbra o 20:00

HORA SANCTA – svätá hodina s eucharistickým Kristom v predvečer prvého piatku – moderovaná adorácia s odprosením Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – svoje osobné modlitby do tejto adorácie nám môžete napísať prostredníctvom formulára v ponuke Modlitby na www.svrodina.sk

v sobotu 3. októbra o 6:30

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ – rozjímavá modlitba ruženca formou večeradla s Pannou Máriou obetovaná na odčinenie urážok jej Nepoškvrneného Srdca, zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, eucharistické požehnanie a svätá omša ku cti Kráľovnej posvätného ruženca

Share

You may also like...