Farské oznamy 28.9.-4.10.

  • Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00.
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou – vo štvrtok a piatok už od 17:00.
  • V týchto dňoch sa pri večernej sv. omši modlime novénu k sv. Terézii z Lisieux. Vo štvrtok 1.10. na jej sviatok budeme pri sv. omšiach požehnávať ruže sv. Terezky.
  • Vo štvrtok večer o 20:00 bude eucharistická adorácia Hora sancta – počas nej bude možnosť sv. spovede a duchovných rozhovorov.
  • Modlitbu ruženca povedie 5. ruža a upratovanie kostola 5. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Októbrové pobožnosti sa budú začínať o 17:15.
  • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude ráno o 6:30.
  • Úmysly na sv. omše v našom kostole sú zapísané už do konca roka, preto v budúcom mesiaci zapisujeme len sv. omše, ktoré nemusia byť slávené v našom kostole.  
Share

You may also like...