Farské oznamy – 4. adventný týždeň

  • SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI – v nedeľu a tiež v týždni až do štvrtka spovedáme od 16:00 do 18:00
  • BETLEHEMSKÉ SVETLO – prijmeme od skautov vo štvrtok pri večernej omši, následne si ho môžete prevziať z kostola do svojich domácností k štedrovečernému stolu
  • ŠTEDRÝ DEŇ – sväté omše 24. decembra budú o 16:00, 22:00 a 24:00
  • POŽEHNANIE JEZULIATOK – deťom požehnáme sošky Jezuliatok do rodinných betlehemov pri sv. omši na Štedrý deň o 16:00
  • VIANOČNÉ PERNÍČKY – ešte stále môžete vyžiť ponuku tradičných furčianskych perníčkov v sakristii
  • ZBIERKA NA KOSTOL – v túto nedeľu je posledná tohtoročná zbierka na investičné výdaje farnosti – Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom za podporu starostlivosti o Boží dom
  • FARSKÝ PLES – bude 28. januára – vstupenky budú k dispozícii v sakristii
  • PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – v našom pastoračnom centre ponúkame snúbencom víkendový kurz 20.-22. januára 2023 – prihlasovanie na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedOSffhGecwDg0VZGB8rruF51os8C5mv7nNueM4j_Pd1ygvQ/viewform

Share

You may also like...