REKONŠTRUKCIA SOCHY PANNY MÁRIE – HLASOVANIE ZA REALIZÁCIU PROJEKTU

Počas Adventu sa mnohí z nás častejšie zastavili pri soche Panny Márie vedľa nášho farského kostola, ktorá má názov ZVESTOVANIE. Autor sa snažil vystihnúť Pannu Máriu v okamihu po stretnutí s archanjelom Gabrielom, keď hneď po tom, čo pri zvestovaní prijala Božiu vôľu a počala Božieho Syna, zatônená Duchom Svätým sa vydala na cestu k Alžbete, aby jej pomáhala v náročnej situácii. Umelec ju stvárnil ako robí rozhodný krok so zvitkom Svätého písma v rukách – a to nám pomáha vidieť Máriu ako tú, ktorá zachováva Božie slová a hneď ich aj realizuje vo svojom živote. Tak ako k Alžbete, Panna Mária pohotovo kráča i k nám do našich rodín, aby bola po našom boku a priniesla nám Ježiša vo svojom srdci. Mária je rozhodnutá prísť ku každému z nás, do každého paneláku, do každého bytu, do každej rodiny tohto sídliska a do každej situácie.

Vianočné obdobie je pre nás príležitosťou napomôcť k rekonštrukcii tejto sochy, nakoľko utrpela výrazné povrchové defekty a zvetrania. Aby sme sa vyhli ohrozeniu okoloidúcich, Občianske združenie Deti – mládež – rodina predložilo do participatívneho rozpočtovania mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov projekt na rekonštrukciu tejto sochy v trvanlivom materiáli, vhodnom na jej umiestnenie do exteriéru z dlhodobého hľadiska. Veríme, že s nám týmto podarí oživiť a strvácniť myšlienku Zvestovania, ktorého stvárnenie je inšpirujúce ako v sakrálnom, tak aj v širšom duchovnom kontexte.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov spustil v pondelok 19. decembra 2022 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania, ktoré bude prebiehať do 20. januára 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2023 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov.

POZÝVAME VŠETKÝCH FURČANOV

S TRVALÝM BYDLISKOM NA SÍDLISKU DARGOVSKÝCH HRDINOV

K ZAPOJENIU SA DO HLASOVANIA.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: bit.ly/3FBm3Xz.

ĎAKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYB8_KpcM5pnmaWneWJou6zJ0rLj8OARShsy2bMKtKRf4HuQ/viewform?pli=1&pli=1

Share

You may also like...