Farské oznamy – 3. adventný týždeň

SPOVEDANIE V ADVENTE – sviatosť zmierenia vysluhujeme ráno po rorátnej sv. omši a polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI:

 17.12. sobota         16:00 – 18:00

 18.12. nedeľa         16:00 – 18:00

 19.12. pondelok    16:00 – 18:00

 20.12. utorok         16:00 – 18:00

 21.12. streda          16:00 – 18:00

 22.12. štvrtok        16:00 – 18:00

VIANOČNÉ PERNÍČKY – každý deň po sv. omši až do štvrtej adventnej nedele nájdete v kostolnej ponuke tradičné furčianske perníčky (vianočné oblátky tento rok nemáme)

NÁCVIK OMŠOVÝCH SPEVOV S DEŤMI – je vo štvrtok 15.12. o 17:00 a o 18:00 je sv. omša za účasti detí

STRETNUTIE OTCOV – vo štvrtok o 19:00 pozývame mužov, manželov a otcov na diskusné stretnutie v pastoračnom centre na aktuálne témy týkajúce sa života kresťanskej rodiny

POĎAKOVANIE – ďakujeme všetkým, ktorí v nedeľu podporili charitatívnu zbierku pre OZ Dobré srdce – jej výnos činil 895,70 €

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 18.12. bude posledná tohtoročná zbierka na investičné výdaje farnosti – Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom za podporu starostlivosti o Boží dom

Share

You may also like...