DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta pomodliť doma modlitbu duchovného sv. prijímania napríklad takto:

Najláskavejší Ježišu! Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Stačí sa pomodliť len vlastnými slovami, ktorými vyznáme svoju vieru v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, vyjadríme svoju lásku k nemu a vďačnosť za jeho nesmiernu lásku, vyjadríme svoju túžbu prijať ho a pozveme ho do svojho srdca.

Share

You may also like...