Farské oznamy 2. adventný týždeň

ADVENTNÉ KILO4.12. na Druhú adventnú nedeľu sa koná potravinová zbierka pre mamky s deťmi v krízovom centre na našom sídlisku, ďakujeme všetkým, ktorí sa ich rozhodli podporiť darovaním trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb

OZ DOBRÉ SRDCE – organizuje na Tretiu adventnú nedeľu 11.12. charitatívny predaj výrobkov z tvorivých dielní mamičiek v núdzi – kúpou ruženca, obalu  na modlitebnú knižku alebo mydielka môžete podporiť vzdelávanie detí z chudobných rodín

RORÁTNE OMŠE – počas celého Adventu budeme ráno sláviť sv. omše o 6:00, prineste si so sebou lampáše a sviece. Na roráty pozývame i deti – za účasť na rorátnej omši každé dieťa získava v sakristii okamžitú odmenu a 1 bod – dieťa s najväčším počtom bodov získa hlavnú cenu adventnej súťaže

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa po rorátnej sv. omši modlime novénu k Loretánskej Panne Márii, touto modlitbou sa duchovne spájame s Domom Svätej Rodiny z Nazareta

SVIATOSŤ ZMIERENIA – v týždni spovedáme polhodinu pred popoludňajšou a večernou omšou a tiež ráno po rorátnej omši

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok až piatok od 15:30 do večernej omše  

NÁCVIK CHRÁMOVÉHO ZBORU – je v pondelok a v stredu o 18:00

SVETIELKO – stretnutie pre mamky s deťmi sa presúva na utorok, 6.12. o 9:30 na tému: Duchovné prežívanie Adventu – hosťom stretnutia bude o. Dominik Adamčík, kaplán v Stropkove

POŽEHNANIE MATIEK – mamičky očakávajúce narodenia dieťaťa pozývame spolu s manželmi na osobitné požehnanie v stredu 7.12. pri večernej omši o 18:00

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – vo štvrtok 8.12. slávime prikázaný sviatok a sv. omše budú o 6:00, 15:00, 16:30 a 18:00

STRETNUTIE LEKTOROV – vo štvrtok 8.12. o 19:00 pozývame lektorov na spoločné stretnutie po večernej omši – v rámci adventnej prípravy sa budeme venovať lektorskej službe, ktorou umožňujeme Pánovi prichádzať medzi nás prostredníctvom Božieho slova

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu o 10:30 po rodinnej sv. omši pozývame do pastoračného centra všetky deti i mládež na nácvik vianočného programu v rámci jasličkovej pobožnosti

MLÁDEŽNÍCKE STRETKÁ – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – na prvú nedeľu sa začne o 16:45 výmenou ružencových tajomstiev a modlitbou ruženca, po nej bude loretánska novéna

ADVENTNÁ PONUKA – vzadu vedľa sakristie sú v ponuke knihy pre deti i dospelých vhodné ako dar a tiež kalendáre s kardinálom Jozefom Tomkom, diár na rok 2023 s citátmi z fatimských posolstiev, ktorý vydal Inštitút Nep. Srdca P. Márie a pamätnú knihu s fotografiami z návštevy pápeža Františka v Košiciach

VIANOČNÉ SVIECE – vzadu pri knihách vám ponúkame vianočné sviece, ktoré vyrobili deti a mládež na stretnutiach v PC, ich kúpou podporíte farské výdaje na aktivity s deťmi

VIANOČNÉ CD – vzadu pri knihách nájdete CD s vianočnými spevmi v podaní vám známych kňazov

VIANOČNÉ PERNÍČKY – podporiť pastoračné potreby môžete i milodarom venovaným za vianočné perníčky, ktoré nájdete vedľa sakristie, v ponuke sú i bezlepkové perníčky

ADVENTNÝ KRAKOW – v sobotu 10.12. vás pozývame na púť do Krakowa s odchodom o 6:00 spred kostola, dopoludnia bude duchovný program v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a popoludní bude voľný program na námestí v historickom centre – cena púte je 25 € – prihlásiť sa treba v sakristii čím skôr

ARCIDIECÉZNA PÚŤ – Košická arcidiecéza organizuje 20.-26. marca 2023 púť do Libanonu, záujemcovia si môžu vyzdvihnúť informačný leták v sakristii

Share

You may also like...