Farské oznamy – 4. pôstny týždeň

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne od 15:30 – v pondelok, utorok a stredu do večernej omše a vo štvrtok a piatok do 17:00

KRÍŽOVÉ CESTY – sa modlíme vo štvrtok o 17:30 s rodinami a deťmi, v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00 sa predmodlievajú skupiny podľa rozpisu v bulletine

SVIATOK SV. JOZEFA – v pondelok 20.3. slávnosť sv. Jozefa budeme sláviť farský deň otcov, v rámci ktorého pozývame mužov na modlitbové večeradlo o 17:00 a na miništrovanie pri sv. omši o 18:00

SVETIELKO – v utorok o 9:30 bude pravidelné stretnutie mamičiek s detičkami v pastoračnom centre s pátrom Jozefom Jurdákom na tému: Odpustenie

ZVESTOVANIE PÁNA –  v sobotu 25.3. bude pridaná sv. omša o 8:00 a keďže tento sviatok sa zároveň slávi aj ako Deň počatého dieťaťa, pri sv. omši prijmeme putovný pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude u nás hosťovať v rámci celej oktávy tohto sviatku, aby sa stal pozvánkou pre rodiny na obnovu rodinnej lásky

DUCHOVNÁ OBNOVA – v sobotu 25.3. popoludní pozývame rodiny na pôstnu duchovnú obnovu – začneme o 15:00 Korukou Božieho milosrdenstva, po nej bude nasledovať prednáška, spovedanie, adorácia, rodinné večeradlo a sv. omša (program je v bulletine)

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU – už teraz vás pozývame na sviatostné zmierenie pred Veľkou nocou – spovedať začíname od soboty 25.3. každý deň od 16:00 do 18:00 (aj v sobotu a nedeľu)

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 26.3. prosíme o podporu mesačnej zbierky na investičné výdaje farnosti – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom

PÔSTNE KILO – na budúcu nedeľu môžete podporiť rodiny v núdzi kilom trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb, ktoré prinesiete ako obetný dar na sv. omšu

PÔSTNA POLIEVKA – v nedeľu 26.3. na poludnie vás pozývame na pôstnu polievku v pastoračnom centre – sumou, ktorú by ste dali za sviatočný nedeľný obed, podporíte najnúdznejších, prihlásiť sa treba do 23.3., prihlášku vložte do krabice za lavicami

2 % Z DANE – prosíme vás o podporu nášho OZ Deti – mládež – rodina poukázaním 2 % zaplatenej dane, čím podporíte farské aktivity pre deti, mládež a rodiny

Share

You may also like...