Farské oznamy 6.-12. september

SV. OMŠE – pracovné dni 6:30, 15:00, 18:00; sobota 6:30 a 18:00

NEDEĽNÉ SV. OMŠE 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 (pre rodiny s deťmi), 11:00 a 18:00

SVIATKY – v pondelok je výročie posviacky katedrálneho chrámu, v utorok slávime sviatok svätých košických mučeníkov a v stredu sviatok narodenia Panny Márie

EUCHARISTICKÁ POKLONA – každý pracovný deň po popolud-ňajšej omši až do večernej vás pozývame na adoráciu, ktorou sa pripájame k 52. medzinárodnému eucharistickému kongresu v Budapešti

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – je o 17:30, pred tým o 16:45 je stretnutie ružencového bratstva s výmenou tajomstiev

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 3. ruža – spoločnou modlitbou ruženca sa pripájame do duchovnej kytice pre pápeža Františka, ktorú obetujeme za Svätého Otca a za požehnaný priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku

SPOVEDANIE – spovedáme každý deň (okrem nedele) polhodinu pred sv. omšou

FARSKÁ KANCELÁRIA – je v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

UPRATOVANIE KOSTOLA – 1. skupina – pozývame i ďalších, ktorí chcú pomôcť

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – sa začne 16. septembra, dovtedy prosíme rodičov, ktorí neodovzdali prihlášky detí na prípravu, aby ich priniesli v najbližších dňoch

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE – prihlásiť sa môžu študenti stredných škôl, prihlášky sú v sakristii, vyplnené ich treba odovzdať v najbližších dňoch

DOSPELÍ – ktorí majú záujem prijať krst, birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – nech sa ohlásia v kancelárii osobne alebo e-mailom

REGISTRÁCIA NA STRETNUTIE SO SV. OTCOM V KOŠICIACH 14.9. – každý účastník sa musí vopred individuálne registrovať na www.navstevapapeza.sk QR kód, ktorý vám príde e-mailom po registrovaní vám bude slúžiť ako vstupenka na stretnutie. Registrácie pre nezaočkovaných návštevníkov sa spustia v pondelok 6. septembra. Pri vstupe sa preukážu vytlačenou vstupenkou, dokladom totožnosti a potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénového testu (nie starším ako 48 hodín). Na stretnutie so Sv. Otcom na štadióne Lokomotívy sú pozvaní všetci bez vekového obmedzenia.

IKONA SV. RODINY – pápež František pri stretnutí na štadióne Lokomotívy požehná putovnú ikonu Svätej Rodiny, ktorú sme dali vyhotoviť pre našu farnosť a počas roka rodiny bude putovať na návštevu k vám do vašich rodín

KATOLÍCKY KALENDÁR – pátri dominikáni nám priniesli kalendáre na nový rok vhodne nielen pre členov ružencového bratstva, ale do každej rodiny – 2 € kus – zároveň dávame do vašej pozornosti informáciu o putovných relikviách sv. Dominika v Kostole Krista Kráľa a v dominikánskom kostole:

Share

You may also like...